Sometimes I feel like an idiot…

Kaise kaise logon per crush aagaya tha πŸ˜‚… Acha huwa kabhi bola nahi.. warna aaj – Babu, mera shona, januu.. Sunna padta πŸ˜‚πŸ˜‚

But sath mai khushi bhi hoti hai, ye dekh kar ki wo aaj bhi waha hi hai.. aur mai kamiyaabi ki seediyoon per πŸ˜‰